Povodňový plán

« Zpět

Schválení povodňového plánu

OsobaFunkceDatum
Jan Miksa

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce tokuJednací čísloDatum vydání
Lesy ČR, s. p.LCR953/000543/201530.03.2015
Povodí Labe, s. p.VHD/15/56409.01.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

OsobaFunkceDatum
Ing. Jiří Vaníčektajemník povodňové komise15.06.2015

zdroj: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/josefuv-dul-350