Povodňový plán

Orientační menu

  1. Obecní úřad
  2. Samospráva
  3. Povinné informace
  4. Projekty a dotace
  5. Czech point
  6. Formuláře
  7. Program rozvoje
  8. Povodňový plán
  9. Územní plán
  10. Plán zimní údržby

Schválení povodňového plánu

OsobaFunkceDatum
Jan Miksa

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce tokuJednací čísloDatum vydání
Lesy ČR, s. p.LCR953/000543/201530.03.2015
Povodí Labe, s. p.VHD/15/56409.01.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

OsobaFunkceDatum
Ing. Jiří Vaníčektajemník povodňové komise15.06.2015

zdroj: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/josefuv-dul-350