Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu platnost od 9.3. 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnost od 1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku ze psů, platnost od 1.1.2020

Zrušovací Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů, platnost od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku z pobytu, platnost od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnost od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 obce Josefův Důl o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad

Oznámení o vydání Územního plánu Josefův Důl

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Josefův Důl

Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí