Výběrová řízení, Veřejnoprávní smlouvy 2021

Pořízení nového DA pro JSDH Josefův Důl – VýzvaOznámeníKupní smlouvaPropagace projektu

Dotace LK-pořížení nového DA pro JSDH Josefův Důl – Smlouva o poskytnutí dotace

Podpora spolkové činnosti SDH Josefův Důl – Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČRPublicitaVýstupy projektu

Nadace Premedis – nadační příspěvek na projekt „Vybavení klubovny a nákup dopravního automobilu pro SAD Josefův Důl

Oprava místní komunikace Antonínov – VýzvaSmlouva o díloPublicita

Demolice objektů č.p. 142-145 v Josefově Dole, část obce Dolní Maxov – VýzvaOznámeníSumářSmlouva o díloDodatek 1