Samospráva

« Zpět

Zastupitelé

Starosta
Ing. Jiří Slanař, Ph.D.

1. místostarostka
Olga Ferklová

2. místostarosta
MUDr. Karel Stuchlík

Předseda kontrolního výboru
Mgr. Karel Stuchlík

Předseda finančního výboru
Petr Švadlenka

Komise sociální
Petr Harmanoš

Komise cestovního ruchu a sportu
Jaromír Pondělík

Komise stavební a pozemková a Komise životního prostředí
Ing. Jiří Slanař, Ph.D.

Komise kulturní a školství
MUDr. Karel Stuchlík

Komise místního hospodářství a dopravy
Martin Nyč

Člen zastupitelstva
Ing. arch. Petra Veselá