VV – pracovní pozice účetní obce: prodloužen příjem přihlášek

VEŘEJNÁ VÝZVA – starosta obce Josefův Důl vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
účetní obce – prodloužen příjem přihlášek do 7. 6. 2021

Podrobnosti ke stažení zde.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení účetní – neotvírat“ mohou zájemci zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl do 7. 6. 2021.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.