Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (VVKULK) najdete zde.