Výzva k podání nabídek zadávací dokumentace – Oprava místní komunikace Antonínov

Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
ke stažení zde.
zadávané jako zakázka malého rozsahu v uzavřené výzvě, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem: Oprava místní komunikace Antonínov

Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20
602 00 Brno
v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 8:00 do 15:30 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 8. 2021 v 10:00hodin
Přílohy zadávací dokumentace jsou dostupné na: https://www.uschovna.cz/zasilka/NVYGTFHLWXYZNU8K-WEK/