Hlasování u volebního stanoviště

Tímto plníme povinnost stanovenou krajskému úřadu ust. § 8 odst. 3 zák. o zvl. způsobech hlasování a všem obecním úřadům ve správním obvodu Libereckého kraje tímto poskytujeme informaci o umístění 4 volebních stanovišť v Libereckém kraji pro nadcházející volbu prezidenta rep. 2023, která byla právě zveřejněna na naší web str.
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2023-volba-prezidenta/08-hlasovani-zvlastni-zpusoby-tzv-covid-volba/hlasovani-u-volebniho-stanoviste.

Seznam volebních stanovišť Libereckého kraje

Mapový zákres a fota stanovišť