VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. h) a k) a § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), podle ust. § 72 odst. 1 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
doručuje rozhodnutí. Celé znění ke stažení zde.
Příloha č. 1