Záměr prodeje nemovitého majetku

Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov na základě souhlasu Rady Středočeského kraje Usnesením č. 044-04/2021/RK ze dne 28.01.2021, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku a stanoví podmínky výběrového řízení na prodej nemovitého majetku
1. Předmět prodeje:
Předmětem prodeje jsou nemovité věci v obci Josefův Důl a katastrálním území Dolní Maxov, a to: celé znění ke stažení zde.
Vzorová smlouva ke stažení