Návrh závěrečného účtu obce 2022, zpráva o přezkumu hospodaření a povinné přílohy

Návrh závěrečného účtu obce Josefův Důl za rok 2022 ke stažení zde.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČO 00262392, za rok 2022 ke stažení zde.
Přílohy k návrhu závěrečného účtu obce Josefův Důl za rok 2022: Základní škola Josefův Důl,období: 2022, IČO: 7274268
– VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace
– ROZVAHA příspěvkové organizace
– PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC