Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou

„Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“ – zveřejnění návrhu koncepce, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, v rámci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh koncepce ke stažení zde.