Aukční vyhláška č. EA/ULB/090/2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) vyhlašuje elektronickou aukci č. EA/ULB/090/2021 na zjištění zájemce o koupi majetku:
pozemek
– pozemková parcela č. 1187/12, o výměře 830 m2, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území,
v katastrálním území Dolní Maxov, obec Josefův Důl, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a zapsaného na LV č. 60000.
Aukční vyhláška ke stažení zde
Ortofoto ke stažení zde_
Dodatek k auční vyhlášce ke stažení zde.
Smlouva o nájmu nemovitých věcí ke stažení zde.