Záměr prodeje části ppč. 111/1 v k.ú. Jos. Důl

83/2022 Záměr prodeje části p.p.č. 111/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 16 m2 za 1.000,- Kč/m2. 8:0:0 ke stažení zde.
Žádosti přijímáme do 17. 6. 2022