Záměr prodeje ppč. 2326 v k.ú. Antonínov

80/2022 Záměr prodeje p.p.č. 2326 v k.ú. Antonínov o výměře 2.047 za 1.000,- Kč/m2. 8:0:0 – ke stažení zde.
Žádosti přijímáme do 17. 6. 2022.