Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parl. ČR v Libereckém kraji, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021

V Josefově Dole dne 20. 8. 2021

Pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, podle ust. § 14c odst. 1 písm. f) zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce
poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků:

OVK č.Sídlo okrsku
1Budova radnice – 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov 218


Ing. Jiří Slanař, Ph.D. v. r.
starosta obce