Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 4.12.2020 podaném společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé armády 4805/24, PSČ 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503 s t a n o v í podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 15.12.2020 čj. KRPL-105159/ČJ-2020-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: silnice II. + III. třídy na území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou.
Celé znění vyhlášky ke stažení zde.