El. dražba – č.j. 081 EX 05491/10-429

č.j. 081 EX 05491/10-429
U S N E S E N Í o nařízení elektronické dražby
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Michelská
1326/62, 140 00 Praha – Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu
v Jablonci nad Nisou ze dne 22.3.2010, č.j. 16 EXE 1572/2010 – 6, které nabylo právní moci dne 2.6.2010,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného vykonatelného vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
Jablonci nad Nisou č. j. 18 C 689/2009 ze dne 20.7.2009, který nabyl právní moci dne 19.8.2009, vykonatelného
dne 25.8.2009 k uspokojení pohledávky
oprávněného: Český inkasní kapitál, a.s., Václavské náměstí čp.808 / čo.66, 110 00 Praha – Praha 1 , IČ:
27646751, práv. zast. JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp. 1326 / čo. 5, 140 00 Praha –
Michle…Celé znění ke stažení zde