MZ-OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE-69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.
Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvozemedelstvi/
ministerstvo-zemedelstvi
).