KÚLK – O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) o z n a m u j e: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr „Geotermální vrty pro TČ, st. p. č. 538/2 a p. p. č. 2096/2, k. ú. Antonínov, obec Josefův Důl“ – celé znění oznámení ke stažení zde.