Oznámení o zahájení správního řízení dle § 12 zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) – Louma – ke stažení zde.