Národní soustava kvalifikací (NSK)

Chcete zlepšit své pracovní postavení? Chcete dělat něco jiného?

Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy
kvalifikací. Nemusíte chodit do školy, abyste toho dosáhli. Informujte se, jaké
znalosti / dovednosti musíte pro danou kvalifikaci prokázat.
Přívětivé prostředí a informace jak na to nabízíme na stránkách
www.vzdelavaniaprace.cz. Plakát zde.