Nově vydaná opatření – Sbírka zákonů částka 34 a 35

Sbírka zákonů částka 34 – Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 – ke stažení zde.

Sbírka zákonů částka 35 – Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření – ke stažení zde.