Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke stažení zde.