Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Oznámení ke stažení zde.
Vkladatel: Obec Josefův Důl (ID DS: yh6a5y2, IČO: 00262391)
Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Číslo právního předpisu: 1/2023
Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Josefův Důl , o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Datum vydání právního předpisu: 01.12.2022