Porovnání položak kalkulace vodné a stočné 2022

Porovnání všech položka kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce ke stažení zde.