Potravinová banka Libereckého kraje, z.s.

POTRAVINOVÁ BANKA Libereckého kraje, z. s.
DOČASNÁ POMOC PRO OBČANY V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
Pro více informací kontaktujte sociální pracovnici, tel.: 725 157 561.
Pomoc je určena např.:
– rodičům samoživitelům,
– vícečetným rodinám,
– seniorům,
– invalidům,
– sociálně vyloučeným osobám.
Podmínkou této pomoci je snaha svou nepříznivou situaci aktivně řešit.