V Ý Z V A – Pořízení nového DA pro JSDH Josefův Důl

V Ý Z V A a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – veřejného zadavatele k podání cenové nabídky, zadávaná v poptávkovém řízení
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, /dále jen „zákon“/ při dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona ke stažení zde.