Veř.vyhláška – opatření obecné povahy

V

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ke stažení zde