Veřejná vyhláška – HPS daň z nemovitých věcí na rok 2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec
1. máje 97 dne
460 02 LIBEREC
Čj.: 652528/20/2600-11460-507374

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz)

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin a středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 613392/20/2600-11460-507374, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.

Celé znění vyhlášky ke stažení zde

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020