Veřejná vyhláška -HPS Fin. úřad pro LK

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně (Finanční úřad pro Liberecký kraj) podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že ode dne 26.04.2024 do dne 27.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech: pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy – ke stažení zde.