VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Huť Marie

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ke stažení zde.
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu vydává společné povolení kterým schvaluje stavební záměr:
stavební úpravy bývalé sklářské huti č.p. 113