Veřejná vyhláška – op. obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
a zveřejnění úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje ke stažení zde