VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření ob. povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAopatření obecné povahystanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
na silnici: III/29022
místo : u objektu čp. 285
termín : od 2.10.2021 – do 31.10.2021
vše k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl
z důvodu: stavebních prací při realizaci vodovodní přípojky
Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.