Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy AOPK ČR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v  národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.
Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.

Příloha č. 1 – Seznam dočtených NPR ke stažení zde.
Příloha č. 2 – Zákresy přístupových tras
Příloha č. 3 – Území v ohlašovacím režimu činností uvedených v předmětu tohoto OOP
Příloha č. 4 – Adresář dotčených obcí a orgánů státní správy myslivosti a ochrany lesa