VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční na základě návrhu ze dne 16.2.2017 podaném společností Silnice LK a.s. stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: silnice II. + III. třídy na území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou na PK přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, s krátkou dobou trvání a s malým dopadem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Platnost tohoto stanovení: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2018

Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.