Výroční zpráva za rok 2022 o svob. přístupu k informacím

Výroční zpráva Obce Josefův Důl za rok 2022
o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím ke stažení zde.