Záměr prodeje p.p.č. 1183/12 k.ú. Dolní Maxov

Usnesení z mimořádného zasedání ZO Josefův Důl konaného dne 8. 7. 2020

85/2020 Záměr prodeje p.p.č. 1183/12 o výměře 381 m2 v k.ú. Dolní Maxov.

Plánek ke stažení zde.