Záměr pronájmu pozemku se stavbou

Obec Josefův Důl zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr pronájmu pozemku st.p.č. 205 o celkové výměře 164 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Dolní Maxov