Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Dolní Maxov

Podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec Josefův Důl zveřejňuje záměr:
– pronajmout  pozemky (výčet pozemků níže) v k.ú. Dolní Maxov panu L.N.
Záměr je zveřejněn na základě podané žádosti o pronájem pozemků za účelem výpasu, posečení-usušení či zmulčování.Starosta si ponechává právo neuzavřít smlouvu o nájmu se žádným zájemcem. 
Další případní zájemci mohou své žádosti o pronájem výše uvedené parcely doručit do 10.4.2023 včetně, na obecní úřad Josefův Důl, Dolní Maxov 218.
Záměr ke stažení zde.