Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

U S N E S E N Í
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01
Klatovy, pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, č.j. 21 EXE
2946/2014 -11, ze dne 05.05.2014, vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
I.První dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese:
www.drazby-exekutori.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 22.11.2023 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 22.11.2023 v 11:30 hod.
Celé znění dražební vyhlášky ke stažení zde.