Kompostéry pro občany v rámci projektu „Kompostéry pro Tanvaldsko“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu CZ.05.01.05/01/22_024/0000944

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií: pořízení 580 kompostérů a 1 štěpkovače.

Pro Obec Josefův Důl bylo v rámci projektu pořízeno 50 ks domácích kompostérů. 
Kompostéry budou v rámci projektu na 5 let zdarma zapůjčeny k užívání domácnostem na základě Smlouvy o výpůjčce, poté přejdou do vlastnictví uživatele. Jejich rozmístěním do domácností bude posílena dosavadní síť sběrných míst na biologicky rozložitelný odpad z domácností a z údržby zahrad.

Zájemce o přidělení 800 l plastového kompostéru prosíme o vyplnění dotazníku, který je k dispozici na obecním úřadu nebo ke stažení ZDE a jeho odevzdání na obecním úřadu.

Na základě vyplněného dotazníku připravíme Smlouvu o výpůjčce kompostéru. 
V případě většího zájmu, než je počet kompostérů, budou kompostéry zapůjčovány do vyčerpání zásob podle pořadí odevzdaných dotazníků. Zároveň budou kompostéry zapůjčeny pouze do těch domácností, kterým nebyl kompostér zapůjčen v minulých letech¨, pokud by byl zájem o kompostéry do nepokrytých domácností nižší, budou moci žádost podat i domácnosti, které již kompostér vlastní. 
Výdej kompostérů bude probíhat od 14. 3. 2024 ve dvoře pod obecním úřadem, po dohodě e-mailem nebo na tel. 483 381 096, v pracovní době obecního úřadu.