Povinnosti provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná paliva – kotlů

Blíží se datum 1.9.2024 po kterém už nelze provozovat kotle nižší než 3. emisní třídy, to znamená, že ukončit provoz musí kotle 1. a 2. emisní třídy, s nestanovenou emisní třídou a spalovací zdroje vlastní výroby. To platí pro všechny objekty k bydlení včetně rekreačních, a pro všechny zdroje výše uvedené i ty, co jsou nainstalované jako zdroje záložní.
Pro objekty, které neslouží k bydlení, platí zákaz provozovat kotle nižší než 3. emisní třídy od 1.9.2022!
Pokud jste již nevyhovující zdroj vyměnili, zašlete informaci na pastyrikova@mestojablonec.cz, aby Váš zdroj mohl být vyřazen z evidence. Do emailu napište Vaše jméno a příjmení, adresu, na které se zdroj nacházel, kdy byl vyměněn a za jaký zdroj vytápění, doklad o likvidaci zdroje.

Povinnosti všech provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná paliva
– používat palivo určené výrobcem
– spalovací zdroj i spalinovou udržovat v dobrém technickém stavu
– pokud je palivem dřevo, nesmí mít víc než 20% vlhkosti z celkové hmotnosti (to platí i pro otevřená ohniště)
– Nelze topit ve spalovacím zdroji ani spalovat na otevřeném ohništi dřevo chemicky ošetřené (nábytek, dřevotříska apod.) a samozřejmě odpad.

Pro provoz kotle na pevná paliva, krbová kamna/vložky s výměníkem je nutné navíc zajišťovat pravidelnou nejméně kontrolu provozu a technického stavu jednou za 3 roky (povinnost již od roku 2016).

Osobu, která má platné oprávnění najdete zde:Databáze odborně způsobilých osob – IPO OZO (mzp.cz)
Po kontrole musí technik (OZO) nahrát kontrolu do elektronického systému do 60 dní, tak se o provedené kontrole dozví správní orgán. Přesto si doklad uchovejte.

Nevíte, zda se na Vás povinnost vztahuje?
Povinnosti provozovateli stacionárního zdroje provádět jednou za tři kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, včetně teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Nerozhoduje přitom, zda zdroj používáte jako hlavní zdroj nebo jen příležitostně, nebo jako záložní zdroj vytápění.
Příkon kotle si může spočítat každý sám, stačí vydělit výkon spalovacího zdroje jeho účinností a vynásobit 100.
V případě zdroje s výměníkem se vychází ze jmenovitého tepelného výkonu (výkon do vzduchu se sečte s výkonem do vody) pak stačí vydělit jmenovitý výkon spalovacího zdroje jeho účinností a vynásobit 100.
Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě fungovat úsporně a bezpečně. Pozornost je třeba věnovat před zimou nejen kotli, ale i stavu komína.
Plošné kontroly vytápění probíhají a budou na celém území ORP probíhat i nadále formou výzvového šetření. Pokud u Vás kontrola již proběhla a Vy jste vyměnili zdroj, případně změnili způsob vytápění zašlete informace o způsobu vytápění na pastyrikova@mestojablonec.cz.
V případě neprovedené kontroly v řádném termínu (rozhodující je datum instalace spalovacího zdroje z protokolu, který při instalaci obdržíte, případně Vám technik potvrdí záruční list, datum je možné doložit i fakturou o provedení práce) se dopouští provozovatel zdroje přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 20 tis. Kč.

V případě, že se v objektu pro bydlení nebo rodinnou rekreaci nenachází žádný zdroj na tuhá paliva, který by podléhal pravidelné kontrole, tj. vytápíte plynovým kotlem, tepelným čerpadlem, elektrickým kotlem, atd doložte tuto skutečnost čestným prohlášením na adresu pastyrikova@mestojablonec.cz. V tomto případě Vám výzva již nebude zaslána.

referentka ochrany ovzduší MMJNN
Ing. Kateřina Pastyříková
e-mail pastyrikova@mestojablonec.cz
tet.: 483 357 235