Veř. vyhl. – návrh zprávy o uplatňování ÚP JD

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování, oddělení
územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, podle § 47 odst. 2
a v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl.
Součástí návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl jsou pokyny pro zpracování
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Josefův Důl.
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl bude v souladu s § 20 stavebního
zákona vyvěšen k veřejnému seznámení
od 15.03. 2023 do 24.04. 2023 – celé znění ke stažení zde.