Záměr pronájmu pozemku 2263/4 v k.ú. Antonínov

Podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec Josefův Důl zveřejňuje záměr:

– pronajmout  pozemek č. 2263/4 v k.ú. Antonínov panu F.K.

Záměr je zveřejněn na základě podané žádosti o pronájem pozemku.

Starosta si ponechává právo neuzavřít smlouvu o nájmu se žádným zájemcem. 

Další případní zájemci mohou své žádosti o pronájem výše uvedené parcely doručit do 25.3.2023 včetně, na obecní úřad Josefův Důl, Dolní Maxov 218.

Vyvěšeno: 16.3.2023