Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 8.9.2023 podané obcí Josefův Důl, IČO 00262391, Dolní Maxov č.p. 218, 468 44 Josefův Důl u Jabl.n.N. dle § 77, odst.(1), písm. c) zákona o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na silnici III/29022 – snížení rychlosti na 40 km/ hod (B 20a) v úseku od dětského hřiště ke křižovatce s odbočením na Dolní Maxov. Ve druhém směru bude snížení rychlosti platit od kostela Proměnění Páně až po DZ ukončující platnost (B 20b) vše k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl – celé znění ke stažení zde.
Mapka s vyznačením.