VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
na silnici : III/29039 k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl
v úseku : v blízkosti Hotelu Sport (468 71 Lučany nad Nisou)
termín : dne 20.8.2020
z důvodu : montážní práce na sloupech el. vedení v rámci akce „JN,Jos.Důl-obnvýv.
VN35kV,DesnáVN7850“
celé znění ke stažení zde: ke stažení zde.

Návrh dopravně inženýrského opatření ke stažení zde.