Tříděné odpady – sešlapujte, rozkládejte

? DŮRAZNĚ ŽÁDÁME VŠECHNY OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY, ABY PEČLIVĚ SEŠLAPÁVALI PLASTOVÝ TŘÍDĚNÝ ODPAD A VEŠKERÉ KARTONY VKLÁDALI DO KONTEJNERŮ V ROZLOŽENÉM STAVU, NIKOLI V CELKU.
? VZHLEDEM K MNOHONÁSOBNĚ ZVÝŠENÉMU POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ A PRAVIDELÝCH UŽIVATELŮ CHALUP NAŠÍ OBCE JSOU KONTEJNERY IHNED PO VYVEZENÍ PLNÉ.
Z DŮVODU OMEZENÝCH MOŽNOSTÍ FIRMY SVÁŽEJÍCÍ TŘÍDĚNÝ ODPAD NELZE OBJEDNAT ČASTĚJŠÍ VÝVOZ, PRÁVĚ PROTO JE NUTNÉ OPRAVDU PEČLIVĚ SEŠLAPÁVAT PLASTY A KARTONY, PŘÍPADNĚ VYHLEDAT JINÉ STANOVIŠTĚ S PRÁZDNÝMI KONTEJNERY Z CELKOVĚ 12 STANOVIŠT ROZMÍSTĚNÝCH V OBCI.
ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME, ŽE KLECE NA TĚCHTO STANOVIŠTÍCH SLOUŽÍ POUZE A VÝHRADNĚ NA ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OZNAČENÝCH PYTLÍCH SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI MARIUS PEDERSEN.
V SOUČASNÉ DOBĚ JE PROVÁDĚNA PRAVIDELNÁ KONTROLA A BUDE-LI PROBÍHAT JAKÉKOLI PORUŠENÍ A TVORBA NEPOŘÁDKU, BUDEME NUCENI PŘIKROČIT K PŘÍSNĚJŠÍM OPATŘENÍM.