Záměr pronájmu pozemku

Obec Josefův Důl tímto oznamuje záměr pronájmu pozemku č. p. p. 1253/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Dolní Maxov.