Veřejná vyhláška – závěr zjišťovacího řízení

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Výroková část
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Geotermální vrty pro TČ, st. p. č. 538/2 a p. p. č. 2096/2, k. ú. Antonínov, obec Josefův Důl“…celé rozhodnutí ke stažení zde.